Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Pick & Pack International B.V.

Via onze website bieden wij producten aan en verkopen we deze. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat we:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn
Wanneer we je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
email:           bags@pickpackinternational.com

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP adres
  • Accountgegevens
  • IBAN
  • Aankopen en retouren

Doeleinden

We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
Om je de mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
Om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan
Om met je te communiceren door middel van email en/of telefoon en/of post
Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van je interesses
Om je gegevens te verwerken voor deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of onze dienstverlening te kunnen verbeteren
Om je vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, email, per post of telefoon
Om onze website en dienstverlening te verbeteren

Verstrekking aan derden

We geven de door je verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van je aankoop. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen en geven we de noodzakelijke gegevens door aan de bezorgdienst om je bestelling te bezorgen.
Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken zorgen we er door middel van een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en niet meer hoeven te worden bewaard.
Verder zullen we de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Om onze website goed te laten werken maken wij gebruik van cookies. Iedere gebruiker van onze website heeft de keuze om de cookies te accepteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer, smartphone of tablet. Cookies zijn er in diverse soorten en daarmee ook met verschillende functies.
We maken gebruik van de volgende soorten cookies:
Functionele cookies:
We gebruiken functionele cookies om onze website correct en gebruiksvriendelijk te laten werken. Hierdoor herkent onze website je en hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen.
Tracking cookies:
We gebruiken tracking cookies om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website.  Uit deze cookies kunnen wij informatie verzamelen voor het verbeteren van het gebruiksgemak van onze site.
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om vast te stellen hoe onze site wordt gebruikt. Deze cookies bevatten ook cookies die door derde partijen worden gebruikt zoals Google Analytics.
Social Media cookies
We gebruiken social media cookies om inhoud van onze site te kunnen delen via social media.

Kan ik wel bij jullie shoppen als ik niet wil dat er cookies worden geplaatst?
We vinden het belangrijk om je een fijne shopervaring te laten beleven op onze website en daarvoor zijn cookies nodig. Het is niet mogelijk om het gebruik van cookies uit te zetten via onze website. Het is wel mogelijk om je in browser het gebruik van cookies te blokkeren. Raadpleeg daarvoor het onderdeel help in het menu van je browser.

Beveiliging en bewaring

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen we dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van  wijzigingen op de hoogte bent.
Je gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inzage in en wijzigen van persoonsgegevens
Om je persoonsgegevens in te zien en te wijzingen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de volgende kanalen:

email:         bags@pickpackinternational.com

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij je verzoek tot inzage om identificatie door het  meesturen respectievelijk verstrekken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie je BSN en pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je graag als je een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juli 2020.